InwinExpert worden? Dat doe je samen met ons!

  Overal om ons heen wordt gewerkt aan het verbeteren van onze infrastructuur en we hebben in Nederland een belangrijke opgave in het bouwen van woningen. Alles wat we ontwikkelen moet nauwkeurig worden ingemeten en geregistreerd – zowel bij het maken van plannen als bij het opleveren daarvan.

  Voor het inwinnen van data over deze infrastructuur (zowel boven als onder de grond) zijn landmeters nodig. Die middels GPS apparatuur, drones, Lidar beelden informatie kunnen inwinnen en vastleggen in diverse registraties. Gezien de vele ontwikkelingen in Nederland – denk aan de huizenopgaaf, dijkverzwaringsprojecten, veranderende infrastructuur en andere werkzaamheden – is er een grote behoefte aan experts die deze inwintechnieken beheersen.

  Vanuit InwinExperts hebben we als gerenommeerde partijen – een samenwerking tussen NieuwlandGeo en Zondag Opleidingen – ons ten doel gesteld om professionals op te leiden voor het inwinnen van omgevingsdata voor onze opdrachtgevers.

  Landmeter aan het werk.

  Zondag Opleidingen

  Zondag Opleidingen is een ingenieursbureau wat zich enerzijds heeft toegelegd op onderzoek, advies en projectbegeleiding, anderzijds opleidingen en cursussen op het gebied van Maatvoering, Landmeetkunde en Geo-Informatica. Deze worden uitgevoerd zowel in de vorm van open opleiding, in-company als individueel.

  Vanuit een jarenlange samenwerking met BOB-KOB zijn de opleidingen BOB erkend. BOB betekent Behartiging Opleidingen Bouwnijverheid. Studenten die een opleiding, cursus of themadag volgen krijgen dan ook een bedrijfserkend Zondag Opleidingen diploma of verklaring.

  Daarnaast hebben wij een samenwerking met Curio College in Breda. Door deze samenwerking is het mogelijk geworden dat studenten een erkend MBO Landmeetkunde diploma niveau 4 kunnen behalen.

  Zondag Opleidingen Logo

  NieuwlandGeo/GeoExperts

  NieuwlandGeo is de opleider op het gebied van Geo/GIS in Nederland en heeft de afgelopen 40 jaar vele professionals opgeleid in het vakgebied en projecten uitgevoerd bij gemeenten, waterschappen en andere semi-overheidsinstellingen. Vanuit GeoExperts leveren we onafhankelijke Geo kennis en kunde door heel Nederland. Dat doen we met zo’n 40 vaste medewerkers en meer dan honderd zelfstandig professionals die onderling hun kennis en expertise delen. Zij blijven onder andere up-to-date door de kennisuitwisseling van onze samenwerkingspartners Ruimteschepper, NieuwlandGeo en GeoBIMexperts, drie partners die binnen de Geo-wereld hun strepen verdiend hebben. Klik hier voor onze familiegeschiedenis.

  NieuwlandGeo Logo
  GeoExperts Logo